Meelis Punder & Antti Kammiste

Tantsumuusikuiks olnud Antti Kammiste süntesaatoril ja Meelis Punder bassil on tuntud väga heade lauljatena. Nad laulavad nii vaheldumisi kui ka kahehäälselt, valsside ja popurriide vahepeal lasevad laulda ka publikul. Kiired lood vahelduvad aeglastega ja tantsijad saavad oma tantsuoskusi paljude rütmide järgi proovida.