Ivo Linna & Antti Kammiste

Ivo Linna ja Antti Kammiste mängivad muusikat, mida võiks nimetada „seinast seina“ muusikaks. Ivo laulab. Ja Antti laulab ka. Lisaks mängib Antti veel ka klahvpille. Tümpsumasinaid nad ei armasta ja seetõttu kõlavadki teile pillid, mis laval ka tegelikult olemas on. Futuristlikke trumme nende esituses ei kuule. Viljeletav muusika sobib nii kontserdiks kui tantsuks ning kõlab ühtviisi hästi nii salongis kui suurel välilaval. Tellides enda peole need artistid, jääte üritusega 100% rahule.